Regler

Regler
1.1 Varje deltagare är skyldig att följa Skellefteå Airsofts regler. Skellefteå Airsoft förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra reglerna. Detta event är öppet för alla åldrar men kan innehålla delar som har åldersgränser.
1.2 Varje deltagare måste följa instruktioner från Skellefteå Airsofts personal, samt myndighetspersoner t.ex polis och brandkår. (Även om dessa instruktioner motsäger sig Skellefteå Airsofts regler.)
1.3 Skellefteå Airsoft har NOLLTOLERANS för alla typer av trakasserier inklusive men inte begränsat till; hot, hatbrott, icke-konsensuell fotografering eller inspelning, stalking, olämplig fysisk kontakt, ovälkommen fysisk uppmärksamhet samt uttalanden eller muntliga utbyten som hotar eller uttrycker förakt för etnicitet, religiös tro, sexuell läggning, medborgarskap, utseende , kroppsstorlek, ålder, funktionshinder och könsidentitet.
NOLLTOLERANSEN gäller för alla som deltar i detta event inklusive men inte begränsat till: deltagare, press, personal, utställare och gäster.
Vi uppmuntrar alla att omedelbart rapportera tecken på trakasserier, både för dig själv eller om du bevittnar att det händer med någon annan. Rapportera det till en av Skellefteå Airsofts crew och / eller till lokala polismyndigheter. Crew har svarta t-shirts tydligt märkta med CREW på baksidan.
Om du bryter mot dessa regler kan du bli avisad från evenemanget helt eller delvis under en obestämd tid utan återbetalning.
1.4 Alkohol och droger i någon form hör inte hemma på detta event och är inte tillåtna i lokalerna. Personer som är berusade och/eller påverkas av droger/andra icke-tillåtna ämnen kommer inte att tillåtas i lokalen. Personer som är berusade och/eller drogpåverkade kommer att avlägsnas. Receptbelagd medicin är tillåten om recept kan visas. Rökning är strängt förbjudet inomhus och är endast tillåtet i utsedda områden utanför. Elektroniska cigaretter får inte användas inomhus.
1.5 Inga öppnade flaskor/drycker är tillåtna genom entre’n till lokalerna. Oöppnade flaskor är tillåtna.
1.6 Spelledare bestämmer om full auto är tillåten. Spelledare kommer att bestämma om det finns behov av säkerhetsavstånd för specifika vapen. Vapen med hög eldhastighet kan få säkerhetsavstånd.
1.7 Alla vapen ska kontrolleras för kulahastighet (max 100 m/s) innan spel och efter varje mekanisk justering. Slumpmässiga kontroller kommer att inträffa.
1.8 Endast 0,20 gram ammunition kommer att tillåtas (om du har vapen som använder 8mm kontakta Skellefteå Airsofts personal).
Event biljett
2.1 Du kommer att få ett armband som ger dig tillgång att gå fritt in och ut ur eventet. Du måste visa armbandet för vår personal varje gång du går in på evenemanget. Eventuella försök att lura systemet kommer omedelbart att rapporteras till polisen.
2.2 Varje armband gäller för en (1) person och rätten att vara i lokalerna under hela evenemanget, enligt öppnings-/stängningstiderna som publicerats på webbplatsen.
2.3 Redan betalat armband kan inte återbetalas. Sjukdom eller oförutsedda händelser ger dig inte en återbetalning.
2.4 Skulle evenemanget avbrytas, kommer det att skjutas upp till ett senare datum, Armbandets återbetalas inte. Armbandet kommer att gälla vid det nya datumet för den uppskjutna händelsen.
2.5 Varje registrerad användare av webbshopsystemet (http://skellefteairsoft.se/) är ansvarig för att fylla i all kontaktinformation korrekt.
2.6 Eventuella störningar i eventet ger dig inte återbetalning eller reducerat armbandspris. Eventuella avbrutna tävlingar eller andra händelser ger dig ingen återbetalning eller reducerat armbandspris.
2.7 De personuppgifter som du fyller i vid registrering lagras och behandlas av Skellefteå Airsoft, som ansvarar för behandlingen. Genom att godkänna dessa villkor tillåter du oss att hantera din personliga information.
Deltagande sker på egen risk
3.1 Deltagande i evenemanget sker på egen risk.
3.2 Följ våra regler, var försiktig, ät och sov normalt. Det rekommenderas starkt att få en god natts sömn om du tänker köra från evenemanget.
3.3 Skellefteå Airsoft är inte ansvarig för någon ekonomisk förlust i förhållande till händelsen, direkt eller indirekt, till exempel vid en avbrutet event, trasig utrustning eller liknande.
3.4 Ingen person eller personer ska hålla Skellefteå Airsoft ansvarig.
3.5 Skellefteå Airsoft ansvarar inte för personliga tillhörigheter eller utrustning. Lämna inte värdefulla ägodelar obevakade!
Säkerhet
4.1 Du ska alltid bära ögonskydd i spelområdet och åskådningsområdet (om du inte följer denna regel kan du avisas från lokalen och ditt armband klipps).
4.2 Du får inte placera kläder eller annat brandfarligt material på batteriladdare eller liknande.
4.3 Du får inte använda hembyggd elektrisk utrustning. Använd elkablar och förlängningar av god kvalitet. Elkablar eller förlängningar av dålig kvalitet kan skada din utrustning och slå ifrån jordfelsbrytare som resulterar i att din utrustning samt HELA EVENTET blir utan ström tills felet korrigeras.
4.4 Du får inte ta med någon form av: brödrost, mikrovågsugn, kaffebryggare, kylskåp, sökljus eller andra kraftkrävande eller värmeproducerande apparater. Även standard strålkastare och vanliga 230V glödlampor är en brandrisk och får endast användas med stor försiktighet och får inte täckas med brandfarligt material som papper, plast, kläder etc. Crew har rätt att konfiskera din tillhörighet efter upprepade varningar.
4.5 Brand i någon form (ljus, tändare, gasugnar eller liknande) får inte användas inomhus.
4.6 Det är inte tillåtet att framföra sparkcykel, skateboard eller liknande transportutrustning inom Nolias egendom. Detta gäller inte för crew.
4.7 Du är ansvarig för att hålla ditt omgivande område fritt från skräp. Detta eftersom brännbart material ökar risken för brand. Kasta ditt skräp i sopsäckarna som finns på eventet. Snälla hjälp oss att återvinna genom att placera ditt skräp i rätt sopsäckar (brännbart, burkar etc.).
4.8 Du får bara sova i sovområden.
4.9 Lasrar i alla former är förbjudna vid evenemanget. armband kommer att återkallas och åtkomst till eventet kommer att stoppas.
EL
5.1 Du får inte ta med någon form av PA-utrustning eller stora högtalare. För att minska ljudnivån.
5.2 Du är strängt förbjuden att använda någon form av: brödrost, mikrovågsugn, kaffebryggare, kylskåp, sökljus eller andra hög strömförbrukande eller värmeproducerande apparater.
Spelregler
6.1 Ta träffen. När du blir träffad skriker du högt och klart ”träff” (vi ser hellre att du skriker mer än behövs) och därmed höja hand, pistol eller placera en deathrag(ett färgglatt tygstycke) på huvudet. Detta indikerar att spelaren inte är i spel.
När du skrikit träff kan du inte ångra dig (till exempel om du upptäcker att det var en ricochet).
En spelare blir träffad när kulan tar någonstans på kropp, kläder, utrustning eller vapen (om du har ett sekundärt vapen, kan primären ibland räknas som förstörda och du kan spela med din sekundära).
När du blir träffad, prata inte eller på annat sätt kommunicera med de andra spelarna eftersom du är ute av spelet.
Om det är uppenbart att det är en ricochet (har studsat) mot något och sedan träffar spelaren så räknas det inte som en träff och spelaren kan fortsätta.
Kom ihåg! Om du är osäker på om du har blivit träffad, är det bättre att ta träffen än att ignorera det.
Att träffas i huvudet kan svida lite och du ska inte sikta och skjuta på någons huvud om du kan sikta på en annan kroppsdel. Huvudträffar är dock inte förbjudna.
6.2 Knifekill.
Knifekill fungerar på det sättet att du lägger handen på motståndarens axel och säger ”tyst död” eller ”knivdöd”. Du drar definitivt inte ner eller tar tag i motståndaren. Detta är absolut förbjudet.
6.3 Spelområdet.
Detta ses över före varje spel.
6.4 Spelavbrott.
Vid skada (se nedan) eller i slutet av spelet, kommer det att ropas GAME OFF, alla spelare repeterar kommandot så ingen missar att det är spelavbrott.
6.5 Skador.
Vid en liten skada (fallskada eller annan mindre skada), hjälp en vän genom att använda de regler som gäller för en träff och gå tillbaka till en säker zon för att ta hand om skadan, informera spelledare. Skulle en allvarligare skada inträffa, då avbryter du spelet genom att skrika game off (se ovan). Efter detta informerar du spelledaren.
6.6 Säker zon.
Inga laddade vapen tillåts i säkra zoner. (Säkra zoner är alla områden som inte är spelplats eller åskådningsområde. Om du inte följer denna regel kan du avisa från lokalerna och ditt armband klipps).
6.7 Laddning av magasin.
Laddning av magasin får endast utföras på angivna platser (man får inte att ladda magasinet i sovområde eller i kiosken/reparationsområdet).
Övrigt
7.1 Detta event har ett lägsta ålderskrav på 15; deltagare inom 15-17 år ska ha sin målsmans tillåtelse att delta i detta evenemang och alltid åtföljas av en myndig övervakare. Övervakaren ska vara medveten om Skellefteå Airsofts regler!
7.2 Att bryta svensk lag kan leda till att du rapporteras till de svenska myndigheterna och omedelbart utvisas från lokalerna i väntan på polisen. Crew har enligt lag rätt att arrestera alla personer som begår brott i lokalerna.
7.3 Placering av affischer eller annan spridning av kommersiellt material, propaganda eller liknande är strängt förbjudet på Nolias eller någon annan plats utan särskild godkännande från Skellefteå Airsoft.
7.4 Skellefteå Airsoft behåller laglig rätt att placera nätverkskameror för publicering på Internet och även publicera bilder som tagits inuti och utanför detta event på Internet utan att begära ytterligare tillstånd från deltagare som kan vara synliga på bilden.
7.5 Skellefteå Airsoft behåller laglig rätt att redigera, publicera, modifiera, sälja och distribuera fotografier, video och ljudinspelningar som tagits inuti och utanför evenemanget på olika innehållsleveranskanaler, såsom men inte begränsat till Youtube, Vimeo, Soundcloud och Twitch.TV, som en fysisk kopia som exempelvis men inte begränsat till DVD, HDCAM SR och Blu-Ray utan att kräva ytterligare tillstånd från personer som kan vara synliga på bilden.